Arabiska för charmera, fascinera, förtrolla

saHHara
ﺳَﺤَّﺮَ
charmera, fascinera, förtrolla – dåtid han
yusaHHiru
ﻳُﺴَﺤِّﺮُ
charmera, fascinera, förtrolla – nutid han

Det arabiska verbet för att charmera, fascinera, förtrolla skrivs ﺳَﺤَّﺮَ och uttalas saHHara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺤِّﺮُ och uttalas yusaHHiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet charmera, fascinera, förtrolla

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet charmera, fascinera, förtrolla består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med charmera, fascinera, förtrolla

Alla bokstäver i charmera, fascinera, förtrolla

ﺳَﺤَّﺮَ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
 
sin
s
Ha
H
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för charmera, fascinera, förtrolla består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺤَّﺮَ och uttalas saHHara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för charmera, fascinera, förtrolla

fa33ala blir saHHara

Vi har sett att det arabiska ordet för charmera, fascinera, förtrolla skrivs ﺳَﺤَّﺮَ och uttalas saHHara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är s, H och r, blir ordet saHHara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som charmera, fascinera, förtrolla

Böjningsformer av charmera, fascinera, förtrolla

dåtid
nutid
han
saHHara
ﺳَﺤَّﺮَ
han - dåtid
yusaHHiru
ﻳُﺴَﺤِّﺮُ
han - nutid
hon
saHHarat
ﺳَﺤَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tusaHHiru
ﺗُﺴَﺤِّﺮُ
hon - nutid
jag
saHHartu
ﺳَﺤَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'usaHHiru
ﺃُﺳَﺤِّﺮُ
jag - nutid