Arabiska för stiga

taSaa3ada
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
stiga – dåtid han
yataSaa3adu
ﻳَﺘَﺼَﺎﻋَﺪُ
stiga – nutid han

Det arabiska verbet för att stiga skrivs ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ och uttalas taSaa3ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺼَﺎﻋَﺪُ och uttalas yataSaa3adu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet stiga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stiga består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stiga

Alla bokstäver i stiga

ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
ta
t
Sad
S
alef
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för stiga består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ och uttalas taSaa3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stiga

tafaa3ala blir taSaa3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för stiga skrivs ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ och uttalas taSaa3ada. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är S, 3 och d, blir ordet taSaa3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stiga

Böjningsformer av stiga

dåtid
nutid
han
taSaa3ada
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
han - dåtid
yataSaa3adu
ﻳَﺘَﺼَﺎﻋَﺪُ
han - nutid
hon
taSaa3adat
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَﺕ
hon - dåtid
tataSaa3adu
ﺗَﺘَﺼَﺎﻋَﺪُ
hon - nutid
jag
taSaa3adtu
ﺗَﺼَﺎﻋَﺪﺕُ
jag - dåtid
'ataSaa3adu
ﺃَﺗَﺼَﺎﻋَﺪُ
jag - nutid