Arabiska för dra sig tillbaka

taqaa3ada
ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ
dra sig tillbaka – dåtid han
yataqaa3adu
ﻳَﺘَﻘَﺎﻋَﺪُ
dra sig tillbaka – nutid han

Det arabiska verbet för att dra sig tillbaka skrivs ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ och uttalas taqaa3ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻘَﺎﻋَﺪُ och uttalas yataqaa3adu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dra sig tillbaka består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dra sig tillbaka

Alla bokstäver i dra sig tillbaka

ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
ta
t
qaf
q
alef
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för dra sig tillbaka består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ och uttalas taqaa3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dra sig tillbaka

tafaa3ala blir taqaa3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för dra sig tillbaka skrivs ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ och uttalas taqaa3ada. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är q, 3 och d, blir ordet taqaa3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dra sig tillbaka

Böjningsformer av dra sig tillbaka

dåtid
nutid
han
taqaa3ada
ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَ
han - dåtid
yataqaa3adu
ﻳَﺘَﻘَﺎﻋَﺪُ
han - nutid
hon
taqaa3adat
ﺗَﻘَﺎﻋَﺪَﺕ
hon - dåtid
tataqaa3adu
ﺗَﺘَﻘَﺎﻋَﺪُ
hon - nutid
jag
taqaa3adtu
ﺗَﻘَﺎﻋَﺪﺕُ
jag - dåtid
'ataqaa3adu
ﺃَﺗَﻘَﺎﻋَﺪُ
jag - nutid