Arabiska för stigande

Saa3id
ﺻَﺎﻋِﺪ
stigande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stigande uttalas Saa3id och skrivs ﺻَﺎﻋِﺪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stigande består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stigande

Alla bokstäver i stigande

ﺻَﺎﻋِﺪ
ﺻـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
Sad
S
alef
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för stigande består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﻋِﺪ och uttalas Saa3id.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stigande

faa3il blir Saa3id

Vi har sett att det arabiska ordet för stigande skrivs ﺻَﺎﻋِﺪ och uttalas Saa3id. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är S, 3 och d, blir ordet Saa3id.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stigande