Den täta röken steg i luften som var het och vibrerande liksom deras känslor.

Den arabiska frasen Den täta röken steg i luften som var het och vibrerande liksom deras känslor. uttalas taSaa3ada addukhkhaanu alkathiifu fii alhawaa'i assaakhini waannaabiDi kamashaa3irihimaa och skrivs ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ ﺍَﻟﺪُّﺧَّﺎﻥُ ﺍَﻟﻜَﺜِﻴﻒُ ﻓِﻲ ﺍَﻟﻬَﻮَﺍﺀِ ﺍَﻟﺴَّﺎﺧِﻦِ ﻭَﺍَﻟﻨَّﺎﺑِﺾِ ﻛَﻤَﺸَﺎﻋِﺮِﻫِﻤَﺎ

De arabiska orden i Den täta röken steg i luften som var het och vibrerande liksom deras känslor.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Den täta röken steg i luften som var het och vibrerande liksom deras känslor.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att stiga

ﺗَﺼَﺎﻋَﺪَ
Uttal: taSaa3ada
Svensk versättning: att stiga
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

rök

ﺍَﻟﺪُّﺧَّﺎﻥُ
Uttal: addukhkhaanu
Svensk versättning: rök
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

intensiv, koncentrerad, tjock

ﺍَﻟﻜَﺜِﻴﻒُ
Uttal: alkathiifu
Svensk versättning (av ordets grundform): intensiv, koncentrerad, tjock
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat för att uttrycka subjektet i en mening med verb.

Grundformen av intensiv, koncentrerad, tjock

ﻛَﺜِﻴﻒ
kathiif
(singular, obestämd form, utan kasus)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

luft

ﺍَﻟﻬَﻮَﺍﺀِ
Uttal: alhawaa'i
Svensk versättning: luft
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

het

ﺍَﻟﺴَّﺎﺧِﻦِ
Uttal: assaakhini
Svensk versättning (av ordets grundform): het
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av het

ﺳَﺎﺧِﻦ
saakhin
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

pulserande

ﺍَﻟﻨَّﺎﺑِﺾِ
Uttal: annaabiDi
Svensk versättning (av ordets grundform): pulserande
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av pulserande

ﻧَﺎﺑِﺾ
naabiD
(singular, obestämd form, utan kasus)

liksom, som

ﻙَ
Uttal: ka
Svensk versättning: liksom, som
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

känsla

ﻣَﺸَﺎﻋِﺮِﻫِﻤَﺎ
Uttal: mashaa3irihimaa
Svensk versättning (av ordets grundform): känsla
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
bruten plural
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av känsla

ﺷُﻌُﻮﺭ
shu3uur
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻬُﻤَﺎ
humaa
deras
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.