Arabiska för hiss

miS3ad
ﻣِﺼﻌَﺪ
hiss – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hiss uttalas miS3ad och skrivs ﻣِﺼﻌَﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hiss i:

maSaa3id
ﻣَﺼَﺎﻋِﺪ
hiss – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet hiss

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hiss består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hiss

Alla bokstäver i hiss

ﻣِﺼﻌَﺪ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
mim
m
Sad
S
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för hiss består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺼﻌَﺪ och uttalas miS3ad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hiss

mif3al blir miS3ad

Vi har sett att det arabiska ordet för hiss skrivs ﻣِﺼﻌَﺪ och uttalas miS3ad. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är S, 3 och d, blir ordet miS3ad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hiss