Arabiska för glimt

naZra
ﻧَﻈﺮَﺓ
glimt – femininum singular

Det arabiska ordet för glimt uttalas naZra och skrivs ﻧَﻈﺮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet glimt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glimt består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glimt

Alla bokstäver i glimt

ﻧَﻈﺮَﺓ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
ـﺔ
 
nun
n
Za
Z
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för glimt består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻈﺮَﺓ och uttalas naZra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glimt

fa3la blir naZra

Vi har sett att det arabiska ordet för glimt skrivs ﻧَﻈﺮَﺓ och uttalas naZra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet naZra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glimt