Arabiska för perspektiv

manZuur
ﻣَﻨﻈُﻮﺭ
perspektiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för perspektiv uttalas manZuur och skrivs ﻣَﻨﻈُﻮﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet perspektiv består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med perspektiv

Alla bokstäver i perspektiv

ﻣَﻨﻈُﻮﺭ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
nun
n
Za
Z
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för perspektiv består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﻈُﻮﺭ och uttalas manZuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för perspektiv

maf3uul blir manZuur

Vi har sett att det arabiska ordet för perspektiv skrivs ﻣَﻨﻈُﻮﺭ och uttalas manZuur. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet manZuur.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som perspektiv