Arabiska för jämföra

naZZara
ﻧَﻈَّﺮَ
jämföra – dåtid han
yunaZZiru
ﻳُﻨَﻈِّﺮُ
jämföra – nutid han

Det arabiska verbet för att jämföra skrivs ﻧَﻈَّﺮَ och uttalas naZZara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻨَﻈِّﺮُ och uttalas yunaZZiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jämföra består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jämföra

Alla bokstäver i jämföra

ﻧَﻈَّﺮَ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
 
nun
n
Za
Z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för jämföra består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻈَّﺮَ och uttalas naZZara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jämföra

fa33ala blir naZZara

Vi har sett att det arabiska ordet för jämföra skrivs ﻧَﻈَّﺮَ och uttalas naZZara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet naZZara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jämföra

Böjningsformer av jämföra

dåtid
nutid
han
naZZara
ﻧَﻈَّﺮَ
han - dåtid
yunaZZiru
ﻳُﻨَﻈِّﺮُ
han - nutid
hon
naZZarat
ﻧَﻈَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tunaZZiru
ﺗُﻨَﻈِّﺮُ
hon - nutid
jag
naZZartu
ﻧَﻈَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'unaZZiru
ﺃُﻧَﻈِّﺮُ
jag - nutid