Arabiska för teoretisk

naZariyy
ﻧَﻈَﺮِﻱّ
teoretisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för teoretisk uttalas naZariyy och skrivs ﻧَﻈَﺮِﻱّ.

Förutom grundformen finns teoretisk i:

naZariyya
ﻧَﻈَﺮِﻳَّﺔ
teoretisk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet teoretisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet teoretisk består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med teoretisk

Alla bokstäver i teoretisk

ﻧَﻈَﺮِﻱّ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
nun
n
Za
Z
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för teoretisk består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻧَﻈَﺮِﻱّ och uttalas naZariyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för teoretisk

fa3al blir naZariyy

Vi har sett att det arabiska ordet för teoretisk skrivs ﻧَﻈَﺮِﻱّ och uttalas naZariyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet naZariyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som teoretisk