Arabiska för teori

naZriyya
ﻧَﻈﺮِﻳَّﺔ
teori – femininum singular

Det arabiska ordet för teori uttalas naZriyya och skrivs ﻧَﻈﺮِﻳَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet teori

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet teori består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med teori

Alla bokstäver i teori

ﻧَﻈﺮِﻳَّﺔ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
nun
n
Za
Z
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för teori består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻈﺮِﻳَّﺔ och uttalas naZriyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för teori

fa3l blir naZriyya

Vi har sett att det arabiska ordet för teori skrivs ﻧَﻈﺮِﻳَّﺔ och uttalas naZriyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet naZriyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som teori