Arabiska för förstoringsglas, kikare

minZaar
ﻣِﻨﻈَﺎﺭ
förstoringsglas, kikare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förstoringsglas, kikare uttalas minZaar och skrivs ﻣِﻨﻈَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet förstoringsglas, kikare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förstoringsglas, kikare består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förstoringsglas, kikare

Alla bokstäver i förstoringsglas, kikare

ﻣِﻨﻈَﺎﺭ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
nun
n
Za
Z
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förstoringsglas, kikare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻨﻈَﺎﺭ och uttalas minZaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förstoringsglas, kikare

mif3aal blir minZaar

Vi har sett att det arabiska ordet för förstoringsglas, kikare skrivs ﻣِﻨﻈَﺎﺭ och uttalas minZaar. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3aal och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet minZaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förstoringsglas, kikare