Arabiska för förväntad

muntaZar
ﻣُﻨﺘَﻈَﺮ
förväntad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förväntad uttalas muntaZar och skrivs ﻣُﻨﺘَﻈَﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förväntad består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förväntad

Alla bokstäver i förväntad

ﻣُﻨﺘَﻈَﺮ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺘـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
 
mim
m
nun
n
ta
t
Za
Z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förväntad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺘَﻈَﺮ och uttalas muntaZar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förväntad

mufta3al blir muntaZar

Vi har sett att det arabiska ordet för förväntad skrivs ﻣُﻨﺘَﻈَﺮ och uttalas muntaZar. Ordet följer mönstret passivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3al och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet muntaZar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förväntad