Arabiska för elak

shirriir
ﺷِﺮِّﻳﺮ
elak – maskulinum singular

Det arabiska ordet för elak uttalas shirriir och skrivs ﺷِﺮِّﻳﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns elak i:

shirriira
ﺷِﺮِّﻳﺮَﺓ
elak – femininum singular
'ashraar
ﺃَﺷﺮَﺍﺭ
elak – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv.

Så används ordet elak

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet elak består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med elak

Alla bokstäver i elak

ﺷِﺮِّﻳﺮ
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
shin
sh
ra
r
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för elak består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Ordet skrivs därför ﺷِﺮِّﻳﺮ och uttalas shirriir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver