Arabiska för utsikt

manZar
ﻣَﻨﻈَﺮ
utsikt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utsikt uttalas manZar och skrivs ﻣَﻨﻈَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns utsikt i:

manaaZir
ﻣَﻨَﺎﻇِﺮ
utsikt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet utsikt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utsikt består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utsikt

Alla bokstäver i utsikt

ﻣَﻨﻈَﺮ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻈـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
 
mim
m
nun
n
Za
Z
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för utsikt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﻈَﺮ och uttalas manZar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utsikt

maf3al blir manZar

Vi har sett att det arabiska ordet för utsikt skrivs ﻣَﻨﻈَﺮ och uttalas manZar. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet manZar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utsikt