Arabiska för glasögon

naZZaara
ﻧَﻈَّﺎﺭَﺓ
glasögon – femininum singular

Det arabiska ordet för glasögon uttalas naZZaara och skrivs ﻧَﻈَّﺎﺭَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet glasögon

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glasögon består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Za som skrivs och uttalas Z och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glasögon

Alla bokstäver i glasögon

ﻧَﻈَّﺎﺭَﺓ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
nun
n
Za
Z
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för glasögon består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻈَّﺎﺭَﺓ och uttalas naZZaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glasögon

fa33aala blir naZZaara

Vi har sett att det arabiska ordet för glasögon skrivs ﻧَﻈَّﺎﺭَﺓ och uttalas naZZaara. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aala och ordets rotbokstäver är n, Z och r, blir ordet naZZaara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glasögon