Arabiska för reflektera

tafakkara
ﺗَﻔَﻜَّﺮَ
reflektera – dåtid han
yatafakkaru
ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُ
reflektera – nutid han

Det arabiska verbet för att reflektera skrivs ﺗَﻔَﻜَّﺮَ och uttalas tafakkara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُ och uttalas yatafakkaru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet reflektera består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med reflektera

Alla bokstäver i reflektera

ﺗَﻔَﻜَّﺮَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
ta
t
fa
f
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för reflektera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﻜَّﺮَ och uttalas tafakkara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för reflektera

tafa33ala blir tafakkara

Vi har sett att det arabiska ordet för reflektera skrivs ﺗَﻔَﻜَّﺮَ och uttalas tafakkara. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är f, k och r, blir ordet tafakkara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som reflektera

Böjningsformer av reflektera

dåtid
nutid
han
tafakkara
ﺗَﻔَﻜَّﺮَ
han - dåtid
yatafakkaru
ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُ
han - nutid
hon
tafakkarat
ﺗَﻔَﻜَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tatafakkaru
ﺗَﺘَﻔَﻜَّﺮُ
hon - nutid
jag
tafakkartu
ﺗَﻔَﻜَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'atafakkaru
ﺃَﺗَﻔَﻜَّﺮُ
jag - nutid