Arabiska för sluta

tawaqqafa
ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
sluta – dåtid han
yatawaqqafu
ﻳَﺘَﻮَﻗَّﻒُ
sluta – nutid han

Det arabiska verbet för att sluta skrivs ﺗَﻮَﻗَّﻒَ och uttalas tawaqqafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻮَﻗَّﻒُ och uttalas yatawaqqafu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet sluta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sluta består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, qaf som skrivs och uttalas q och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sluta

Alla bokstäver i sluta

ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
ﺗـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
waw
w
qaf
q
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för sluta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﻗَّﻒَ och uttalas tawaqqafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sluta

tafa33ala blir tawaqqafa

Vi har sett att det arabiska ordet för sluta skrivs ﺗَﻮَﻗَّﻒَ och uttalas tawaqqafa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är w, q och f, blir ordet tawaqqafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sluta

Böjningsformer av sluta

dåtid
nutid
han
tawaqqafa
ﺗَﻮَﻗَّﻒَ
han - dåtid
yatawaqqafu
ﻳَﺘَﻮَﻗَّﻒُ
han - nutid
hon
tawaqqafat
ﺗَﻮَﻗَّﻔَﺖ
hon - dåtid
tatawaqqafu
ﺗَﺘَﻮَﻗَّﻒُ
hon - nutid
jag
tawaqqaftu
ﺗَﻮَﻗَّﻔﺖُ
jag - dåtid
'atawaqqafu
ﺃَﺗَﻮَﻗَّﻒُ
jag - nutid