Arabiska för göra fel

'akhTa'a
ﺃَﺧﻄَﺄَ
göra fel – dåtid han
yukhTi'u
ﻳُﺨﻄِﺊُ
göra fel – nutid han

Det arabiska verbet för att göra fel skrivs ﺃَﺧﻄَﺄَ och uttalas 'akhTa'a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨﻄِﺊُ och uttalas yukhTi'u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet göra fel

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra fel består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra fel

Alla bokstäver i göra fel

ﺃَﺧﻄَﺄَ
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺄ
 
ﺧـ
ـﻄـ
ـﺄ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺄ
 
alif hamza
'
kha
kh
Ta
T
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för göra fel består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺧﻄَﺄَ och uttalas 'akhTa'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av göra fel

dåtid
nutid
han
'akhTa'a
ﺃَﺧﻄَﺄَ
han - dåtid
yukhTi'u
ﻳُﺨﻄِﺊُ
han - nutid
hon
'akhTa'at
ﺃَﺧﻄَﺄَﺕ
hon - dåtid
tukhTi'u
ﺗُﺨﻄِﺊُ
hon - nutid
jag
'akhTa'tu
ﺃَﺧﻂَﺀﺕُ
jag - dåtid
'ukhTi'u
ﺃُﺧﻄِﺊُ
jag - nutid