Arabiska för närma sig

Haana
ﺣَﺎﻥَ
närma sig – dåtid han
yaHiinu
ﻳَﺤِﻴﻦُ
närma sig – nutid han

Det arabiska verbet för att närma sig skrivs ﺣَﺎﻥَ och uttalas Haana i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤِﻴﻦُ och uttalas yaHiinu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet närma sig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet närma sig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med närma sig

Alla bokstäver i närma sig

ﺣَﺎﻥَ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för närma sig består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻥَ och uttalas Haana.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av närma sig

dåtid
nutid
han
Haana
ﺣَﺎﻥَ
han - dåtid
yaHiinu
ﻳَﺤِﻴﻦُ
han - nutid
hon
Haanat
ﺣَﺎﻧَﺖ
hon - dåtid
taHiinu
ﺗَﺤِﻴﻦُ
hon - nutid
jag
Hintu
ﺣِﻨﺖُ
jag - dåtid
'aHiinu
ﺃَﺣِﻴﻦُ
jag - nutid