Arabiska för stänga

'aghlaqa
ﺃَﻏﻠَﻖَ
stänga – dåtid han
yughliqu
ﻳُﻐﻠِﻖُ
stänga – nutid han

Det arabiska verbet för att stänga skrivs ﺃَﻏﻠَﻖَ och uttalas 'aghlaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐﻠِﻖُ och uttalas yughliqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet stänga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stänga består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, lam som skrivs och uttalas l och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stänga

Alla bokstäver i stänga

ﺃَﻏﻠَﻖَ
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ﻏـ
ـﻠـ
ـﻖ
 
ـﺄ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
ghayn
gh
lam
l
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för stänga består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻏﻠَﻖَ och uttalas 'aghlaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av stänga

dåtid
nutid
han
'aghlaqa
ﺃَﻏﻠَﻖَ
han - dåtid
yughliqu
ﻳُﻐﻠِﻖُ
han - nutid
hon
'aghlaqat
ﺃَﻏﻠَﻘَﺖ
hon - dåtid
tughliqu
ﺗُﻐﻠِﻖُ
hon - nutid
jag
'aghlaqtu
ﺃَﻏﻠَﻘﺖُ
jag - dåtid
'ughliqu
ﺃُﻏﻠِﻖُ
jag - nutid