Arabiska för dela, fördela

iqtasama
ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
dela, fördela – dåtid han
yaqtasimu
ﻳَﻘﺘَﺴِﻢُ
dela, fördela – nutid han

Det arabiska verbet för att dela, fördela skrivs ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ och uttalas iqtasama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺘَﺴِﻢُ och uttalas yaqtasimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dela, fördela

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dela, fördela består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dela, fördela

Alla bokstäver i dela, fördela

ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
qaf
q
ta
t
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dela, fördela består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ och uttalas iqtasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dela, fördela

ifta3ala blir iqtasama

Vi har sett att det arabiska ordet för dela, fördela skrivs ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ och uttalas iqtasama. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är q, s och m, blir ordet iqtasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dela, fördela

Böjningsformer av dela, fördela

dåtid
nutid
han
iqtasama
ﺍِﻗﺘَﺴَﻢَ
han - dåtid
yaqtasimu
ﻳَﻘﺘَﺴِﻢُ
han - nutid
hon
iqtasamat
ﺍِﻗﺘَﺴَﻤَﺖ
hon - dåtid
taqtasimu
ﺗَﻘﺘَﺴِﻢُ
hon - nutid
jag
iqtasamtu
ﺍِﻗﺘَﺴَﻤﺖُ
jag - dåtid
'aqtasimu
ﺃَﻗﺘَﺴِﻢُ
jag - nutid