Arabiska för dela, fördela

qasama
ﻗَﺴَﻢَ
dela, fördela – dåtid han
yaqsimu
ﻳَﻘﺴِﻢُ
dela, fördela – nutid han

Det arabiska verbet för att dela, fördela skrivs ﻗَﺴَﻢَ och uttalas qasama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺴِﻢُ och uttalas yaqsimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dela, fördela består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dela, fördela

Alla bokstäver i dela, fördela

ﻗَﺴَﻢَ
ﻗـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﺴـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dela, fördela består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺴَﻢَ och uttalas qasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dela, fördela

fa3ala blir qasama

Vi har sett att det arabiska ordet för dela, fördela skrivs ﻗَﺴَﻢَ och uttalas qasama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, s och m, blir ordet qasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dela, fördela

Böjningsformer av dela, fördela

dåtid
nutid
han
qasama
ﻗَﺴَﻢَ
han - dåtid
yaqsimu
ﻳَﻘﺴِﻢُ
han - nutid
hon
qasamat
ﻗَﺴَﻤَﺖ
hon - dåtid
taqsimu
ﺗَﻘﺴِﻢُ
hon - nutid
jag
qasamtu
ﻗَﺴَﻤﺖُ
jag - dåtid
'aqsimu
ﺃَﻗﺴِﻢُ
jag - nutid