Arabiska för deltagare, partner

qasiim
ﻗَﺴِﻴﻢ
deltagare, partner – maskulinum singular

Det arabiska ordet för deltagare, partner uttalas qasiim och skrivs ﻗَﺴِﻴﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns deltagare, partner i:

qusamaa'
ﻗُﺴَﻤَﺎﺀ
deltagare, partner – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet deltagare, partner består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med deltagare, partner

Alla bokstäver i deltagare, partner

ﻗَﺴِﻴﻢ
ﻗـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
sin
s
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för deltagare, partner består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺴِﻴﻢ och uttalas qasiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för deltagare, partner

fa3iil blir qasiim

Vi har sett att det arabiska ordet för deltagare, partner skrivs ﻗَﺴِﻴﻢ och uttalas qasiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är q, s och m, blir ordet qasiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som deltagare, partner