Arabiska för fördelning

iqtisaam
ﺍِﻗﺘِﺴَﺎﻡ
fördelning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fördelning uttalas iqtisaam och skrivs ﺍِﻗﺘِﺴَﺎﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördelning består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördelning

Alla bokstäver i fördelning

ﺍِﻗﺘِﺴَﺎﻡ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
qaf
q
ta
t
sin
s
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fördelning består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘِﺴَﺎﻡ och uttalas iqtisaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fördelning

ifti3aal blir iqtisaam

Vi har sett att det arabiska ordet för fördelning skrivs ﺍِﻗﺘِﺴَﺎﻡ och uttalas iqtisaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är q, s och m, blir ordet iqtisaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fördelning