Arabiska för guld

dhahab
ﺫَﻫَﺐ
guld – maskulinum singular

Det arabiska ordet för guld uttalas dhahab och skrivs ﺫَﻫَﺐ.

Om ljudfilerna
Kategori: metall
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet guld

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet guld består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, ha som skrivs och uttalas h och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med guld

Alla bokstäver i guld

ﺫَﻫَﺐ
ﻫـ
ـﺐ
 
ﻫـ
ـﺐ
 
ـﺬ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dhal
dh
ha
h
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för guld består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻫَﺐ och uttalas dhahab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver