Arabiska för ockupera, ta över

iHtalla
ﺍِﺣﺘَﻞَّ
ockupera, ta över – dåtid han
yaHtallu
ﻳَﺤﺘَﻞُّ
ockupera, ta över – nutid han

Det arabiska verbet för att ockupera, ta över skrivs ﺍِﺣﺘَﻞَّ och uttalas iHtalla i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺘَﻞُّ och uttalas yaHtallu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ockupera, ta över består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ockupera, ta över

Alla bokstäver i ockupera, ta över

ﺍِﺣﺘَﻞَّ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
Ha
H
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ockupera, ta över består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘَﻞَّ och uttalas iHtalla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ockupera, ta över

dåtid
nutid
han
iHtalla
ﺍِﺣﺘَﻞَّ
han - dåtid
yaHtallu
ﻳَﺤﺘَﻞُّ
han - nutid
hon
iHtallat
ﺍِﺣﺘَﻠَّﺖ
hon - dåtid
taHtallu
ﺗَﺤﺘَﻞُّ
hon - nutid
jag
iHtalltu
ﺍِﺣﺘَﻠّﺖُ
jag - dåtid
'aHtallu
ﺃَﺣﺘَﻞُّ
jag - nutid