Arabiska för dela med varandra, dela sinsemellan

taqaasama
ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ
dela med varandra, dela sinsemellan – dåtid han
yataqaasamu
ﻳَﺘَﻘَﺎﺳَﻢُ
dela med varandra, dela sinsemellan – nutid han

Det arabiska verbet för att dela med varandra, dela sinsemellan skrivs ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ och uttalas taqaasama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻘَﺎﺳَﻢُ och uttalas yataqaasamu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dela med varandra, dela sinsemellan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dela med varandra, dela sinsemellan består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, sin som skrivs och uttalas s och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dela med varandra, dela sinsemellan

Alla bokstäver i dela med varandra, dela sinsemellan

ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﺳـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
qaf
q
alef
sin
s
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dela med varandra, dela sinsemellan består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ och uttalas taqaasama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dela med varandra, dela sinsemellan

tafaa3ala blir taqaasama

Vi har sett att det arabiska ordet för dela med varandra, dela sinsemellan skrivs ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ och uttalas taqaasama. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är q, s och m, blir ordet taqaasama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dela med varandra, dela sinsemellan

Böjningsformer av dela med varandra, dela sinsemellan

dåtid
nutid
han
taqaasama
ﺗَﻘَﺎﺳَﻢَ
han - dåtid
yataqaasamu
ﻳَﺘَﻘَﺎﺳَﻢُ
han - nutid
hon
taqaasamat
ﺗَﻘَﺎﺳَﻤَﺖ
hon - dåtid
tataqaasamu
ﺗَﺘَﻘَﺎﺳَﻢُ
hon - nutid
jag
taqaasamtu
ﺗَﻘَﺎﺳَﻤﺖُ
jag - dåtid
'ataqaasamu
ﺃَﺗَﻘَﺎﺳَﻢُ
jag - nutid