Arabiska för dra sig undan, hålla sig borta

ibta3ada
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
dra sig undan, hålla sig borta – dåtid han
yabta3idu
ﻳَﺒﺘَﻌِﺪُ
dra sig undan, hålla sig borta – nutid han

Det arabiska verbet för att dra sig undan, hålla sig borta skrivs ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ och uttalas ibta3ada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺘَﻌِﺪُ och uttalas yabta3idu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dra sig undan, hålla sig borta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dra sig undan, hålla sig borta består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs ﺏ och uttalas b, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dra sig undan, hålla sig borta

Alla bokstäver i dra sig undan, hålla sig borta

ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
ﺑـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
alef
beh
b
ta
t
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för dra sig undan, hålla sig borta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ och uttalas ibta3ada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dra sig undan, hålla sig borta

ifta3ala blir ibta3ada

Vi har sett att det arabiska ordet för dra sig undan, hålla sig borta skrivs ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ och uttalas ibta3ada. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är b, 3 och d, blir ordet ibta3ada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dra sig undan, hålla sig borta

Böjningsformer av dra sig undan, hålla sig borta

dåtid
nutid
han
ibta3ada
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَ
han - dåtid
yabta3idu
ﻳَﺒﺘَﻌِﺪُ
han - nutid
hon
ibta3adat
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪَﺕ
hon - dåtid
tabta3idu
ﺗَﺒﺘَﻌِﺪُ
hon - nutid
jag
ibta3adtu
ﺍِﺑﺘَﻌَﺪﺕُ
jag - dåtid
'abta3idu
ﺃَﺑﺘَﻌِﺪُ
jag - nutid