Arabiska för försvinna, gömma sig

ikhtaba'a
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
försvinna, gömma sig – dåtid han
yakhtabi'u
ﻳَﺨﺘَﺒِﺊُ
försvinna, gömma sig – nutid han

Det arabiska verbet för att försvinna, gömma sig skrivs ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ och uttalas ikhtaba'a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺨﺘَﺒِﺊُ och uttalas yakhtabi'u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet försvinna, gömma sig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försvinna, gömma sig består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, beh som skrivs och uttalas b och alif hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försvinna, gömma sig

Alla bokstäver i försvinna, gömma sig

ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺄ
 
ﺧـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﺄ
 
ـﺎ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺄ
 
alef
kha
kh
ta
t
beh
b
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för försvinna, gömma sig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ och uttalas ikhtaba'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av försvinna, gömma sig

dåtid
nutid
han
ikhtaba'a
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَ
han - dåtid
yakhtabi'u
ﻳَﺨﺘَﺒِﺊُ
han - nutid
hon
ikhtaba'at
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄَﺕ
hon - dåtid
takhtabi'u
ﺗَﺨﺘَﺒِﺊُ
hon - nutid
jag
ikhtaba'tu
ﺍِﺧﺘَﺒَﺄﺕُ
jag - dåtid
'akhtabi'u
ﺃَﺧﺘَﺒِﺊُ
jag - nutid