Arabiska för fånga

qabaDa
ﻗَﺒَﺾَ
fånga – dåtid han
yaqbiDu
ﻳَﻘﺒِﺾُ
fånga – nutid han

Det arabiska verbet för att fånga skrivs ﻗَﺒَﺾَ och uttalas qabaDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺒِﺾُ och uttalas yaqbiDu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet fånga

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fånga består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och Dad som skrivs ﺽ och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fånga

Alla bokstäver i fånga

ﻗَﺒَﺾَ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
qaf
q
beh
b
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för fånga består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺒَﺾَ och uttalas qabaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fånga

fa3ala blir qabaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för fånga skrivs ﻗَﺒَﺾَ och uttalas qabaDa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, b och D, blir ordet qabaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fånga

Böjningsformer av fånga

dåtid
nutid
han
qabaDa
ﻗَﺒَﺾَ
han - dåtid
yaqbiDu
ﻳَﻘﺒِﺾُ
han - nutid
hon
qabaDat
ﻗَﺒَﻀَﺖ
hon - dåtid
taqbiDu
ﺗَﻘﺒِﺾُ
hon - nutid
jag
qabaDtu
ﻗَﺒَﻀﺖُ
jag - dåtid
'aqbiDu
ﺃَﻗﺒِﺾُ
jag - nutid