Arabiska för polis

shurTiyy
ﺷُﺮﻃِﻲّ
polis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för polis uttalas shurTiyy och skrivs ﺷُﺮﻃِﻲّ.

Om ljudfilerna
Kategori: yrken
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet polis

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet polis består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med polis

Alla bokstäver i polis

ﺷُﺮﻃِﻲّ
ﺷـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻲ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
shin
sh
ra
r
Ta
T
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för polis består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺷُﺮﻃِﻲّ och uttalas shurTiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver