Arabiska för stöld

luSuuSiyya
ﻟُﺼُﻮﺻِﻴَّﺔ
stöld – femininum singular

Det arabiska ordet för stöld uttalas luSuuSiyya och skrivs ﻟُﺼُﻮﺻِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stöld består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stöld

Alla bokstäver i stöld

ﻟُﺼُﻮﺻِﻴَّﺔ
ﻟـ
ـﺼـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﺼـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
lam
l
Sad
S
waw
w
Sad
S
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för stöld består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟُﺼُﻮﺻِﻴَّﺔ och uttalas luSuuSiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver