Arabiska för gripa, hålla fast

i3taqala
ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
gripa, hålla fast – dåtid han
ya3taqilu
ﻳَﻌﺘَﻘِﻞُ
gripa, hålla fast – nutid han

Det arabiska verbet för att gripa, hålla fast skrivs ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ och uttalas i3taqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺘَﻘِﻞُ och uttalas ya3taqilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet gripa, hålla fast

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gripa, hålla fast består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gripa, hålla fast

Alla bokstäver i gripa, hålla fast

ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
ayn
3
ta
t
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för gripa, hålla fast består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ och uttalas i3taqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gripa, hålla fast

ifta3ala blir i3taqala

Vi har sett att det arabiska ordet för gripa, hålla fast skrivs ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ och uttalas i3taqala. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är 3, q och l, blir ordet i3taqala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gripa, hålla fast

Böjningsformer av gripa, hålla fast

dåtid
nutid
han
i3taqala
ﺍِﻋﺘَﻘَﻞَ
han - dåtid
ya3taqilu
ﻳَﻌﺘَﻘِﻞُ
han - nutid
hon
i3taqalat
ﺍِﻋﺘَﻘَﻠَﺖ
hon - dåtid
ta3taqilu
ﺗَﻌﺘَﻘِﻞُ
hon - nutid
jag
i3taqaltu
ﺍِﻋﺘَﻘَﻠﺖُ
jag - dåtid
'a3taqilu
ﺃَﻋﺘَﻘِﻞُ
jag - nutid