Arabiska för stjäla

laSSa
ﻟَﺺَّ
stjäla – dåtid han
yaluSSu
ﻳَﻠُﺺُّ
stjäla – nutid han

Det arabiska verbet för att stjäla skrivs ﻟَﺺَّ och uttalas laSSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠُﺺُّ och uttalas yaluSSu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stjäla består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stjäla

Alla bokstäver i stjäla

ﻟَﺺَّ
ﻟـ
ـﺺ
 
ﻟـ
ـﺺ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
lam
l
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för stjäla består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﺺَّ och uttalas laSSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av stjäla

dåtid
nutid
han
laSSa
ﻟَﺺَّ
han - dåtid
yaluSSu
ﻳَﻠُﺺُّ
han - nutid
hon
laSSat
ﻟَﺼَّﺖ
hon - dåtid
taluSSu
ﺗَﻠُﺺُّ
hon - nutid
jag
laSaStu
ﻟَﺼَﺼﺖُ
jag - dåtid
'aluSSu
ﺃَﻟُﺺُّ
jag - nutid