Arabiska för höjd, längd

Tuul
ﻃُﻮﻝ
höjd, längd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för höjd, längd uttalas Tuul och skrivs ﻃُﻮﻝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns höjd, längd i:

'aTwaal
ﺃَﻃﻮَﺍﻝ
höjd, längd – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet höjd, längd

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höjd, längd består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med höjd, längd

Alla bokstäver i höjd, längd

ﻃُﻮﻝ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ta
T
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för höjd, längd består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃُﻮﻝ och uttalas Tuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver