Arabiska för förlänga

Tawwala
ﻃَﻮَّﻝَ
förlänga – dåtid han
yuTawwilu
ﻳُﻄَﻮِّﻝُ
förlänga – nutid han

Det arabiska verbet för att förlänga skrivs ﻃَﻮَّﻝَ och uttalas Tawwala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﻮِّﻝُ och uttalas yuTawwilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förlänga består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förlänga

Alla bokstäver i förlänga

ﻃَﻮَّﻝَ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ta
T
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förlänga består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻮَّﻝَ och uttalas Tawwala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förlänga

fa33ala blir Tawwala

Vi har sett att det arabiska ordet för förlänga skrivs ﻃَﻮَّﻝَ och uttalas Tawwala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är T, w och l, blir ordet Tawwala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förlänga

Böjningsformer av förlänga

dåtid
nutid
han
Tawwala
ﻃَﻮَّﻝَ
han - dåtid
yuTawwilu
ﻳُﻄَﻮِّﻝُ
han - nutid
hon
Tawwalat
ﻃَﻮَّﻟَﺖ
hon - dåtid
tuTawwilu
ﺗُﻄَﻮِّﻝُ
hon - nutid
jag
Tawwaltu
ﻃَﻮَّﻟﺖُ
jag - dåtid
'uTawwilu
ﺃُﻃَﻮِّﻝُ
jag - nutid