Arabiska för bord

Taawila
ﻃَﺎﻭِﻟَﺔ
bord – femininum singular

Det arabiska ordet för bord uttalas Taawila och skrivs ﻃَﺎﻭِﻟَﺔ.

Förutom grundformen finns bord i:

Taawilaat
ﻃَﺎﻭِﻟَﺎﺕ
bord – femininum plural
Kategori: möbler
Ordklass: substantiv.

Så används ordet bord

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bord består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bord

Alla bokstäver i bord

ﻃَﺎﻭِﻟَﺔ
ﻃـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
Ta
T
alef
waw
w
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bord består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﺎﻭِﻟَﺔ och uttalas Taawila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver