Arabiska för rektangel

mustaTiil
ﻣُﺴﺘَﻄِﻴﻞ
rektangel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rektangel uttalas mustaTiil och skrivs ﻣُﺴﺘَﻄِﻴﻞ.

Om ljudfilerna
Kategori: geometri
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rektangel består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rektangel

Alla bokstäver i rektangel

ﻣُﺴﺘَﻄِﻴﻞ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
sin
s
ta
t
Ta
T
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för rektangel består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻄِﻴﻞ och uttalas mustaTiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver