Arabiska för livrädd

mar3uub
ﻣَﺮﻋُﻮﺏ
livrädd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för livrädd uttalas mar3uub och skrivs ﻣَﺮﻋُﻮﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet livrädd

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet livrädd består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med livrädd

Alla bokstäver i livrädd

ﻣَﺮﻋُﻮﺏ
ﻣـ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ra
r
ayn
3
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för livrädd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻋُﻮﺏ och uttalas mar3uub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för livrädd

maf3uul blir mar3uub

Vi har sett att det arabiska ordet för livrädd skrivs ﻣَﺮﻋُﻮﺏ och uttalas mar3uub. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är r, 3 och b, blir ordet mar3uub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som livrädd