Arabiska för lång, under

Tiwaal
ﻃِﻮَﺍﻝ
lång, under – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lång, under uttalas Tiwaal och skrivs ﻃِﻮَﺍﻝ.

Ordklass: adverb. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lång, under

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lång, under består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lång, under

Alla bokstäver i lång, under

ﻃِﻮَﺍﻝ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ta
T
waw
w
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för lång, under består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃِﻮَﺍﻝ och uttalas Tiwaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lång, under

fi3aal blir Tiwaal

Vi har sett att det arabiska ordet för lång, under skrivs ﻃِﻮَﺍﻝ och uttalas Tiwaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är T, w och l, blir ordet Tiwaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lång, under