Verb

Arabiska verb följer bestämda mönster. Verb i vebform 1 formas alla på nästan samma sätt. Det är bara den mellersta vokalen som varierar.

Mönstren för att bilda verb i verbform 1 i dåtid är fa3ala, fa3ila och fa3ula. Det betyder första rotbokstaven, vokalen a, andra rotbokstaven, en vokal (antingen a, i eller u), tredje rotbokstaven och vokalen a.

Mönstren för nutid bland verben i verbform 1 är yaf3alu, yaf3ilu och yaf3ulu.

fa3ala

Det finns tre grupper av verb som följer mönstret fa3ala i dåtid. De skiljer sig åt i hur de böjs i nutid.

fa3ala yaf3alu

Mönstret fa3ala yaf3alu innebär att mellersta vokalen är a i både dåtid och nutid.

sabaHa betyder han simmade medan yasbaHu betyder han simmar.

ﺳَﺒَﺢَ
sabaHa
att simma

fataHa betyder han öppnade medan yaftaHu betyder han öppnar.

ﻓَﺘَﺢَ
fataHa
att öppna

fa3ala yaf3ilu

Mönstret fa3ala yaf3ilu innebär att mellersta vokalen är a i dåtid medan den i nutid är i.

Hafara betyder han grävde medan yaHfiru betyder han gräver.

ﺣَﻔَﺮَ
Hafara
att gräva

Hamala betyder han bar medan yaHmilu betyder han bär.

ﺣَﻤَﻞَ
Hamala
att bära

fa3ala yaf3ulu

Mönstret fa3ala yaf3ulu innebär att mellersta vokalen är a i dåtid och u i dåtid.

Talaba betyder han beställde medan yaTlubu betyder han beställer.

ﻃَﻠَﺐَ
Talaba
att beställa, efterfråga, söka

sakana betyder han bodde medan yaskunu betyder han bor.

ﺳَﻜَﻦَ
sakana
att bo

fa3ila

Mönstret fa3ila innebär att dåtidsformens mellersta vokal är i. Dessa verb följer alltid mönstret yaf3alu i nutid, det vill säga mellersta vokalen är a i nutid.

fahima betyder han förstod medan yafhamu betyder han förstår.

ﻓَﻬِﻢَ
fahima
att förstå

DaHika betyder han skrattar medan yaDHaku betyder han skrattade.

ﺿَﺤِﻚَ
DaHika
att skratta

fa3ula

Mönstret fa3ula innebär att mellersta vokalen är u i dåtid. För dessa verb är den mellersta vokalen u även i nutid, dvs nutidsformens mönster är yaf3ulu. Det är inte så många verb som följer detta mönster.

kabura betyder han växte medan yakburu betyder han växer.

ﻛَﺒُﺮَ
kabura
att växa, öka

ba3uda betyder han höll sig undan medan yab3udu betyder han håller sig undan.

ﺑَﻌُﺪَ
ba3uda
att hålla sig undan, vara långt bort

Verb i högre verbformer

Vi har nu gått igenom alla mönster för arabiska verb i verbform 1. Dessa verb är många och har ofta en ganska allmän betydelse. På den här webbplatsen hittar du även verb i verbform 2 till 10 som har mer specifika betydelser kopplade till sina verbformer.

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster