Arabiska för gräva

Hafara
ﺣَﻔَﺮَ
gräva – dåtid han
yaHfiru
ﻳَﺤﻔِﺮُ
gräva – nutid han

Det arabiska verbet för att gräva skrivs ﺣَﻔَﺮَ och uttalas Hafara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻔِﺮُ och uttalas yaHfiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet gräva

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gräva består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gräva

Alla bokstäver i gräva

ﺣَﻔَﺮَ
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
Ha
H
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för gräva består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻔَﺮَ och uttalas Hafara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gräva

fa3ala blir Hafara

Vi har sett att det arabiska ordet för gräva skrivs ﺣَﻔَﺮَ och uttalas Hafara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, f och r, blir ordet Hafara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gräva

Böjningsformer av gräva

dåtid
nutid
han
Hafara
ﺣَﻔَﺮَ
han - dåtid
yaHfiru
ﻳَﺤﻔِﺮُ
han - nutid
hon
Hafarat
ﺣَﻔَﺮَﺕ
hon - dåtid
taHfiru
ﺗَﺤﻔِﺮُ
hon - nutid
jag
Hafartu
ﺣَﻔَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aHfiru
ﺃَﺣﻔِﺮُ
jag - nutid