Verb i verbform 2 till 10

Genom att känna igen ett arabiskt verbs verbform, kan du lättare gissa dig till dess betydelse. Arabiska verb i verbform 2 till 10 följer olika mönster, beroende på verbform. Ju högre verbform, desto mer specifik betydelse brukar verbet ha.

Verb form 2

Verb inom verbform 2 följer mönstret fa33ala. Notera att den andra rotbokstaven är dubblerad.

Ett exempel är verbet Harraka som betyder att aktivera, sätta i rörelse.

ﺣَﺮَّﻙَ
Harraka
att aktivera, sätta i rörelse

Ett annat exempel är verbet dammara som betyder att förstöra.

ﺩَﻣَّﺮَ
dammara
att förstöra

Verbform 2 används ofta för handlingar som utförs mot någon annan, exempelvis att göra så att någon annan gör något eller blir något.

Verb form 3

Verb inom verbform 3 följer mönstret faa3ala. Notera att det är en lång vokal (aa) mellan första och andra rotbokstaven.

Ett exempel är verbet Taalaba som betyder att begära.

ﻃَﺎﻟَﺐَ
Taalaba
att begära

Ett annat exempel är verbet baaraka som betyder att gratulera, välsigna.

ﺑَﺎﺭَﻙَ
baaraka
att gratulera, välsigna

Verbform 3 används ofta för att beskriva en handling man gör mot en annan person eller involverar någon i.

Verb form 4

Verb inom verbform 4 följer mönstret 'af3ala.

Ett exempel är verbet 'as3ada som betyder att göra glad.

ﺃَﺳﻌَﺪَ
'as3ada
att göra glad

Ett annat exempel är verbet 'akhbara som betyder att informera.

ﺃَﺧﺒَﺮَ
'akhbara
att informera

Verbform 4 är ofta kausativ till verbform 1, dvs handlar om att få någon att göra något.

Verb form 5

Verb inom verbform 5 följer mönstret tafa33ala. Notera att den andra rotbokstaven är dubblerad. Dessutom är det ett t före första rotbokstaven.

Ett exempel är verbet tanaffasa som betyder att andas.

ﺗَﻨَﻔَّﺲَ
tanaffasa
att andas

Ett annat exempel är verbet taHarraka som betyder att förflytta sig, röra sig.

ﺗَﺤَﺮَّﻙَ
taHarraka
att förflytta sig, röra sig

Verbform 5 är ofta reflexiv till verbform 2, dvs handlar om att få sig själv att göra det som verbform 2 syftar på.

Verb form 6

Verb inom verbform 6 följer mönstret tafaa3ala. Notera att det är en lång vokal (aa) mellan första och andra rotbokstaven. Dessutom är det ett t före första rotbokstaven.

Ett exempel är verbet tasaabaqa som betyder att tävla.

ﺗَﺴَﺎﺑَﻖَ
tasaabaqa
att tävla

Ett annat exempel är verbet ta3aawana som betyder att samarbeta.

ﺗَﻌَﺎﻭَﻥَ
ta3aawana
att samarbeta

Verbform 6 är ofta en reflexiv, ömsesidig eller starkare variant av verbform 3. Den beskriver ofta ett utbyte mellan människor eller grupper av människor.

Verb form 7

Verb inom verbform 7 följer mönstret infa3ala. Notera att det är ett n före första rotbokstaven.

Ett exempel är verbet inkasara som betyder att gå sönder.

ﺍِﻧﻜَﺴَﺮَ
inkasara
att gå sönder

Ett annat exempel är verbet inqaTa3a som betyder att bli avbruten, bli avskuren.

ﺍِﻧﻘَﻄَﻊَ
inqaTa3a
att bli avbruten, bli avskuren

Verbform 7 är ofta reflexiv eller passiv till verbform 1.

Verb form 8

Verb inom verbform 8 följer mönstret ifta3ala. Notera att det är ett t mellan första och andra rotbokstaven

Ett exempel är verbet ibtasama som betyder att le.

ﺍِﺑﺘَﺴَﻢَ
ibtasama
att le

Ett annat exempel är verbet intaZara som betyder att vänta.

ﺍِﻧﺘَﻈَﺮَ
intaZara
att vänta

Verbform 8 är ofta, liksom verbform 7, reflexiv till verbform 1.

Verb form 9

Verb inom verbform 9 följer mönstret if3alla.

Ett exempel är verbet iHmarra som betyder att bli röd, rodna.

ﺍِﺣﻤَﺮَّ
iHmarra
att bli röd, rodna

Ett annat exempel är verbet iSfarra som betyder att blekna, bli gul, gulna.

ﺍِﺻﻔَﺮَّ
iSfarra
att blekna, bli gul, gulna

Verbform 9 används bara i samband med färger eller kroppsliga variationer.

Verb form 10

Verb inom verbform 10 följer mönstret istaf3ala. Notera bokstaven s och bokstaven t före första rotbokstaven

Ett exempel är verbet istamta3a som betyder att hitta nöje i, roa sig själv.

ﺍِﺳﺘَﻤﺘَﻊَ
istamta3a
att hitta nöje i, roa sig själv

Ett annat exempel är verbet istakhdama som betyder att anställa, använda.

ﺍِﺳﺘَﺨﺪَﻡَ
istakhdama
att anställa, använda

Verbform 10 kan exempelvis vara kausativ eller reflexiv till verbform 4.

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster