Arabiska för beställa, efterfråga, söka

Talaba
ﻃَﻠَﺐَ
beställa, efterfråga, söka – dåtid han
yaTlubu
ﻳَﻄﻠُﺐُ
beställa, efterfråga, söka – nutid han

Det arabiska verbet för att beställa, efterfråga, söka skrivs ﻃَﻠَﺐَ och uttalas Talaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻠُﺐُ och uttalas yaTlubu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet beställa, efterfråga, söka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beställa, efterfråga, söka består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beställa, efterfråga, söka

Alla bokstäver i beställa, efterfråga, söka

ﻃَﻠَﺐَ
ﻃـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för beställa, efterfråga, söka består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﻠَﺐَ och uttalas Talaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beställa, efterfråga, söka

fa3ala blir Talaba

Vi har sett att det arabiska ordet för beställa, efterfråga, söka skrivs ﻃَﻠَﺐَ och uttalas Talaba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är T, l och b, blir ordet Talaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beställa, efterfråga, söka

Böjningsformer av beställa, efterfråga, söka

dåtid
nutid
han
Talaba
ﻃَﻠَﺐَ
han - dåtid
yaTlubu
ﻳَﻄﻠُﺐُ
han - nutid
hon
Talabat
ﻃَﻠَﺒَﺖ
hon - dåtid
taTlubu
ﺗَﻄﻠُﺐُ
hon - nutid
jag
Talabtu
ﻃَﻠَﺒﺖُ
jag - dåtid
'aTlubu
ﺃَﻃﻠُﺐُ
jag - nutid