Arabiska för komplex, komplicerad

mu3aqqad
ﻣُﻌَﻘَّﺪ
komplex, komplicerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för komplex, komplicerad uttalas mu3aqqad och skrivs ﻣُﻌَﻘَّﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komplex, komplicerad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komplex, komplicerad

Alla bokstäver i komplex, komplicerad

ﻣُﻌَﻘَّﺪ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
mim
m
ayn
3
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för komplex, komplicerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﻘَّﺪ och uttalas mu3aqqad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för komplex, komplicerad

mufa33al blir mu3aqqad

Vi har sett att det arabiska ordet för komplex, komplicerad skrivs ﻣُﻌَﻘَّﺪ och uttalas mu3aqqad. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet mu3aqqad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som komplex, komplicerad