Arabiska för hålla möte

3aqada
ﻋَﻘَﺪَ
hålla möte – dåtid han
ya3qidu
ﻳَﻌﻘِﺪُ
hålla möte – nutid han

Det arabiska verbet för att hålla möte skrivs ﻋَﻘَﺪَ och uttalas 3aqada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻘِﺪُ och uttalas ya3qidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hålla möte består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hålla möte

Alla bokstäver i hålla möte

ﻋَﻘَﺪَ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
ayn
3
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för hålla möte består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻘَﺪَ och uttalas 3aqada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hålla möte

fa3ala blir 3aqada

Vi har sett att det arabiska ordet för hålla möte skrivs ﻋَﻘَﺪَ och uttalas 3aqada. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet 3aqada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hålla möte

Böjningsformer av hålla möte

dåtid
nutid
han
3aqada
ﻋَﻘَﺪَ
han - dåtid
ya3qidu
ﻳَﻌﻘِﺪُ
han - nutid
hon
3aqadat
ﻋَﻘَﺪَﺕ
hon - dåtid
ta3qidu
ﺗَﻌﻘِﺪُ
hon - nutid
jag
3aqadtu
ﻋَﻘَﺪﺕُ
jag - dåtid
'a3qidu
ﺃَﻋﻘِﺪُ
jag - nutid