Arabiska för komplex, problem

3uqda
ﻋُﻘﺪَﺓ
komplex, problem – femininum singular

Det arabiska ordet för komplex, problem uttalas 3uqda och skrivs ﻋُﻘﺪَﺓ.

Förutom grundformen finns komplex, problem i:

3uqad
ﻋُﻘَﺪ
komplex, problem – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet komplex, problem

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komplex, problem består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med komplex, problem

Alla bokstäver i komplex, problem

ﻋُﻘﺪَﺓ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ـﺔ
 
ayn
3
qaf
q
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för komplex, problem består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋُﻘﺪَﺓ och uttalas 3uqda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för komplex, problem

fu3la blir 3uqda

Vi har sett att det arabiska ordet för komplex, problem skrivs ﻋُﻘﺪَﺓ och uttalas 3uqda. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet 3uqda.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som komplex, problem