Arabiska för problem

mushkila
ﻣُﺸﻜِﻠَﺔ
problem – femininum singular

Det arabiska ordet för problem uttalas mushkila och skrivs ﻣُﺸﻜِﻠَﺔ.

Förutom grundformen finns problem i:

mashaakil
ﻣَﺸَﺎﻛِﻞ
problem – femininum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet problem

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet problem består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med problem

Alla bokstäver i problem

ﻣُﺸﻜِﻠَﺔ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
shin
sh
kaf
k
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för problem består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺸﻜِﻠَﺔ och uttalas mushkila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver