Arabiska för övertygelse

i3tiqaad
ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﺩ
övertygelse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för övertygelse uttalas i3tiqaad och skrivs ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övertygelse består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övertygelse

Alla bokstäver i övertygelse

ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﺩ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ـﺪ
 
alef
ayn
3
ta
t
qaf
q
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för övertygelse består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﺩ och uttalas i3tiqaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för övertygelse

ifti3aal blir i3tiqaad

Vi har sett att det arabiska ordet för övertygelse skrivs ﺍِﻋﺘِﻘَﺎﺩ och uttalas i3tiqaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är 3, q och d, blir ordet i3tiqaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som övertygelse